ZEBRANIE - 18.05.2017 godz.18:30

 

Zawiadomienie

 

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lesznie zawiadamia Członków Spółdzielni,

że dnia 18 maja 2017 r. o godz.18.30 w Lesznie

ul. Krótka 5 /budynek ZDZ / odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

z następującym porządkiem obrad :

Porządek Zebrania Członków Grupy I i II - rok 2017

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji Zebrania:

 - Skrutacyjno -Wyborczej,

 - Wniosków.

5. Wybór Przedstawicieli :

 - Grupy członkowskiej - I Pracowników

 - Grupy członkowskiej – II Nie pracowników.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za lata 2013-2017.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.

8. Wolne wnioski .

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni

 

Script logo