Kontakt

 

„Społem”

Powszechna Spółdzielnia Spożywców

64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 16

tel./fax 655-299-766, 655-299-424

                                         

                                          e-mail:

                                          info@ispolem.pl

                                          sekretariat@ispolem.pl

                                          prezes@ispolem.pl

                                          kadry@ispolem.pl

                                          ksiegowosc@ispolem.pl

                                          handel@ispolem.pl

                                          produkcja@ispolem.pl

                                          techniczny@ispolem.pl

Script logo